SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia dla unowocześniania rozwiązań produkcyjnych/procesowych lub sposobu świadczenia usług w rzemiośle.

Na spotkaniu omówione zostaną szczegółowo zasady wsparcia rzemiosła w ramach planowanego na październik 2017 r. konkursu w ramach działania 1.5 A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Na spotkanie zapraszamy wszystkich właścicieli zrzeszonych w Cechach Rzemiosł Różnych na Dolnym Śląsku oraz przedstawicieli cechów.

Spotkanie odbędzie się w środę 13 września, w godz. 10:00-13:00 w Wałbrzychu, w Ratuszu Miejskim, plac Magistracki 1, II piętro, sala 26.