Aktualności

ULICA KRÓLOWEJ ELŻBIETY OTWARTA

ULICA KRÓLOWEJ ELŻBIETY OTWARTA

Nowo wybudowana przez miasto ulica Królowej Elżbiety służy już mieszkańcom tej części osiedla. W piątek, 9 lutego, nastąpiło jej symboliczne...
TERENY ZIELONE-UMOWA PODPISANA

TERENY ZIELONE-UMOWA PODPISANA

Pod koniec stycznia Gmina Świebodzice podpisała umowę z wykonawcą na potężne zadanie inwestycyjne, dotyczące rozwoju funkcji zdrowotnych i...
OPŁATA ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

OPŁATA ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na...
NA NICH ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ

NA NICH ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ

Nie opuszczają żadnej zbiórki, chętnie dzielą się tym, co mają najcenniejsze i nie oczekują za to żadnych podziękowań. Ale one się im należą...